Yumurtalık ve Meme Kanseri Arasındaki İlişki

Vücutta kanser oluşmasının sebeplerini bulmaya yönelik bilimsel çalışmalar devam etmekle birlikte, rsiki arttıran nedenler ve aynı kişideki farklı kanserlerin birbiriyle ilişkileri açıklanmaya çalışılmaktadır. Değişik bilim dallarının birbirlerine katkısı ile bu konuda doğru çözümleme oluşmaya başlamıştır. Sizlere ulaştırdığımız bilgilere bile yurt dışındaki bilim adamlarının katkıda bulunması çok sevindiricidir.

Yumurtalık kanseri olan kadınların büyük bir çoğunluğunda kalıtımsal genetik bir değişim (mutasyon) olmamakla birlikte yumurtalık kanserini oluşturan risklerin en belirgini meme kanseri geni olan BRCA1 (Breast Cancer Gene 1) veya BRCA2 (Breast Cancer Gene 2) genlerindeki mutasyondur. Bu genler ailesinde birden fazla meme kanserli hastada tesbit edilmiş olup, aynı mutasyona uğramış geni taşıyan kadınlarda da varsa, o kadında yumurtalık kanseri riski de artmaktadır.

BRCA1 mutasyonu olan kadınlarda, bu mutasyon olmayanlara oranla yumurtalık kanserine yakalanma riski %35-70 artmıştır. BRCA2 mutasyonunda bu artış %10-30 arasıdır.American Cancer Society (ACS)’ye göre hayat boyu yumurtalık kanserine yaklanma riski %1,5’tur. Ancak bir kadında bu mutasyonlar varsa ve Eskinazi Yahudisi ise risk çok artmaktadır.

Yumurtalık kanseri ile genetik ilişkisi olan bir başka sendrom da kalıtsal nonpolipoz kolorektal kanser (HNPCC)dir. Ailevi HNPCC olan kadınlarda rahim içi, kalın bağırsak, mide ve yumurtalık kanseri riski artmıştır. Bu artış, BRCA mutasyonu olanlarınki kadar fazla değildir.

Bazen yumurtalık kanseri bu mutasyonlar görülmeden de ailevi olabilir; yine ACS’ye göre ailesinde böyle birden fazla yumurtalık kanseri olan kadınların riski %10-15 artmaktadır.

Bütün bunlardan başka yumurtalık kanserinde şişmanlık, yaşın ilerlemiş olması, çocuk doğurmamak veya kısırlık, meme kanseri geçirmiş olmak gibi nedenler riski arttırır.

Doğum kontrol hapları yumurtalık kanserinden korunmakta faydalı bulunmuştur. Yeni yayınlanan meta analizde ise (Journal Gynecologic Oncology) özellikle sadece östrojen ile menopoz tedavisi yapıldığında riskin artışına dikkat çekilmektedir. Eğer hormon tedavisi 5 yıldan uzun sürmüşse risk artışı daha fazla bulunmuştur.

PAYLAŞ