Temel Takip Programı

Bebek ve çocukların çevreyle birlikte zaman içinde kendi gelişimlerinin değerlendirilmesi için çok önemli yürürlükte olan bir uygulama:
7-10 gün, 1.ay, 2.ay, 3.ay, 4.ay, 6.ay, 12.ay, 15.ay, 18.ay, 24.ay,
2 yaşından sonra 6 ayda bir izlem yapılmaktadır.

1.ay , 6.ay, 15.ay ve 5 yaşta çocukların doktor tarafından değerlendirilmesi özellikle önemlidir.Diğer izlemlerin özel olarak eğitilmiş hemşireler tarafından yapıldığı bir program da uygulamada denenmelidir.

Sağlam çocuk kaydında temel bilgiler

Adı ve soyadı
Doğum tarihi
Cinsiyeti
Adresi
Aile öyküsü
Kardeşler
Gebelik ve doğum öyküsü
Aşılar
Tarama testleri
Fizik muayene
Tartı, boy ve baş çevresi persantilleri

PAYLAŞ