Suda Doğum: Bizim Görüşlerimiz

Teorik olarak suda doğumun faydalarından bahsedilmekle birlikte, biz doğum doktorlarının halen bu konuda bazı şüpheleri vardır. Bunların en önemlisi insan canlısının bir amfibi gibi olmadığı, yani su değil de kara canlısı olması ve doğanın bu şekilde doğuma elverişli olmasıdır.

Suda doğum kararı verirken doktorun buna engel bir durum olup olmadığını iyi belirleyip, doğum eylemi sırasında da gebenin başında sürekli bir sağlık görevlisinin beklemesi gerekmektedir. Araştırmalarda teorik olarak anne kanına suyun kaçması ile damarlarda tıkanma (su embolisi) veya bebeğin erken nefes almaya kalkması ile akciğerlerine suyun kaçması ihtimalinden bahsedilmektedir. İçinde doğum yapılan suyun dışkı, akıntı vs. ile kirlenebileceği bilindiğinden sürekli temiz tutulması sorunu vardır. Suyun sıcaklığının iyi ayarlanması gerekir, fazla sıcak su gebede sıvı kaybı ve ısı artışına sebep olabilir. Bunun için suda doğum için özel hazırlanmış küvetler kullanılmalıdır. Suda doğumda kasılmaların takibi, bebek kalp atışlarının takibi zorlaşmakta, epidural aneztesi yapılamamaktadır.En zor kısmı olan doğumda ise hekimin doğuma yardım veya mühadale etmesi sorun olmaktadır. Bu nedenle batıda dahi yaygınlaşamamıştır.

Bize göre ise, herhangi bir ağrı kesici yöntem istemeyen ve suda doğuma engeli olmayan gebelerin belki sadece doğuma kadar olan sürede suda bekleyip, doğumu suyun dışında gerçekleştirmeleri düşünülebilir.

PAYLAŞ