Sezaryen Sonrası Normal Doğum

Yapılan araştırmalara göre, sezaryen sonrası normal doğumu deneyen kadınların %60-80’i sağlıklı doğum yapabilmektedirler. Buna önceden garanti verilemez ancak bazı faktörlerin varlığında bu konuda başarılı olunabileceği tahmin edilebilir:

• Önceden sadece bir sezaryen olunmuşsa
• Sezaryende rahim enlemesine kesilerek açılmışsa
• Gebe ve bebek sağlıklı ve gebelik normal seyirde ise
• Önceki sezaryen sebebi bu gebelikte mevcut değilse
• Doğum 37 -40. gebelik haftaları arasında kendiliğinden başlamışsa
• Daha önce sağlıklı bir normal doğum yapılmışsa

Bunlara ek olarak 40 yaşın üzerinde iken doğum yapılıyorsa, gebelik haftası 40 haftayı geçiyorsa veya bebek çok iri ise sezaryen sonrası normal doğumun başarısızlıkla sonuçlanabileceği tahmin edilebilir. Böyle bir doğuma karar verirken doğumun mutlaka iyi takip yapılabilen, gerektiğinde acil sezaryene hemen geçilebilecek bir sağlık kuruluşunda yapılması gerektiği unutulmamalıdır.

PAYLAŞ