Robotla Yapılan Ameliyatlar

Günümüzde endoskopik-laparoskopik cerrahinin ilerlemesi, hem bu konuda yetişmiş doktorların artmasıyla, hem de teknolojinin büyük desteğiyle gerçekleşmektedir. Bugün varılan noktada, robot kullanılarak yapılan operasyonların faydaları üzerinde tartışılmaktadır. Robotik cerrahide, hastanın karnına yapılan deliklerden sokulan çubukların üzerindeki cerrahi aletler ise doktor tarafından değil, robot kolları tarafından yönetilmektedir. Bu robot kolları çalışma masasındaki joy stick’leri kullanan doktor idare etmektedir. Böylece hasta üzerinde robot kollar çalışmakta, doktor bilgisayar konsolü başında bu kolları yönlendirmektedir. Doktor başını 3 boyutlu bir ekran sisteminin içine sokarak daha iyi derinlik hissi almaktadır, kendisi operasyonu yaptığında ise kullanılan ekranlar 2 boyutludur. Robot kolları çok yönde çalışabildiğinden, laparoskopik dikiş koyma veya lenf bezi çıkartılması gibi işlemler çok kolaylıkla yapılabilmektedir. Doktorun yorulması durumu çok azaltılmakta, hele ellerinin titremesi tamamen engellenmiş olmaktadır. Robotik cerrahide maliyetlerin bugün için yüksek olması ve yetişmiş eleman azlığı kullanımı kısıtlanmaktadır ancak gelecekte bu sorunlar çözülürse ameliyathaneden uzakta başka bir şehirdeki bir uzmanın robotla operasyon yapması hayal olmayacaktır. Halen bu tarz çalışmalar sürdürülmektedir.

Jinekolojide ise robot kullanımı daha çok lenf bezi ayıklanması gerektiren kanser cerrahisinde yerini almaktadır. Kanser dışı jinekolojik laparoskopik cerrahide robot tercih edilmemektedir.

PAYLAŞ