Menopozda Hormon Tedavisi: Son Değişiklikler

WHI tarafından yapılan geniş bir araştırmada hormon tedavisinin kalp krizine karşı koruyucu olmadığı, hatta 10 yıldan beri menopozda olan kadınlarda kullanıldığında kalp hastalıkları, hatta kalp krizi oranlarını arttırdığı görülmüştür. Kısa süreli kullanımlarda bile inme ve pıhtı oluşumlarında artışlar bulunmuştur. Uzun kullanımda meme kanseri ve bunama durumlarında artışlar görülmüştür. Bu araştırmalardan çıkan sonuç uzun kullanımların fayda sağlamadığı yönündedir. Yine de bütün menopozdaki kadınlar ele alındığında, hormonal tedavide oluşacak risklerin düşük olduğu, bu risklerin kişisel temelde belirlenmesi gerektiği görülmektedir. WHI çalışmasından yola çıkarak, Amerikan FDA kuruluşu hormon tedavisi önerilerini belirlemiştir, buna göre;

• Menopoz şikayeti olan kadınlar hormon tedavisini sıkıntıları geçiren en düşük dozda ve gereken en kısa süre boyunca kullanabilirler.
• Özellikle kemik erimesi riski taşıyan kadınlar ise düşük dozda ve uzun süreli hormon tedavisi alabilirler. Burada fayda-zarar ilişkisini iyi belirlemek ve hormon olmayan diğer tedavi yöntemlerini de değerlendirmek uygun görülmektedir.

PAYLAŞ