Kök Hücre Tedavileri

Kök hücre ile ilgili araştırma ve tedavideki ilerlemeler umut verici olmaktadır. Kök hücreler çok hücreli organizmaların hepsinde bulunur ve tedavi amaçlı kullanım alanları giderek artmaktadır. Bunun sebebi, kök hücrelerin mitozla çoğalma ve özel hücre gruplarına dönüşebilmeleridir. Bu hücreler hasarlı doku veya organların tamirinde kullanılabilirler. Embryonik kök hücreler daha da etkili olarak klonlanabilir ve bir hastaya gerekli olabilecek kas ve sinir hücresi gibi çok özel hücrelere dönüşebilirler.

ko%cc%88k-hu%cc%88cre-tedaviler

Modern tıpta kök hücre tedavisinin anlamı, ilaçlarla tedavi edilemeyen omurilik zedelenmeleri, kan hastalıkları ve kalp kası hastalıkları gibi alanlarda kullanılabilir olmasıdır. Kök hücre tedavisi göreceli olarak kolaydır; bir embryo, göbek kordonu kanı, hatta kemik iliğinden alınan hücreler kültürde çoğaltılarak doku veya organdaki hasarlı bölgeye yerleştirilirler. Kök hücre kaynağına ne kadar yakın alınırsa, yani embriyonik kök hücre kullanılırsa o kadar doku uyumu ve benzeşmesi yakalanmaktadır, yani istenilen dokuya dönüşebilme potansiyelleri daha fazladır. Ancak, embryonik kök hücrelerin kullanılması etik, moral ve dini açılardan sakıncalı bulunmakla birlikte bazı bilim adamları, bilimin ilerlemesi ve acı çeken insanlara yardım etme uğruna tüp bebekle elde edilen fazla embryoların tedavide kullanılması gerektiğini savunmaktadır. Yeni ABD hükümeti de çalışmaların hızlandırılması yönünde görüş bildirmiştir.

Bugün için kök hücre tedavileri oldukça yaygın kullanım alanları bularak, umut verici görünmekle birlikte daha çok araştırma ve veri toplanmasına da ihtiyaç vardır. Ayrıca, kordon kanı saklanması için başvuran ailelerin konuyla ilgili çok iyi bilgilenmeleri gerekir, çünkü bu kök hücrelerin hastanın kendisine uygulanması ile ilgili çok az sayıda çalışma vardır ve bugünkü görüşlere göre kendine kullanması şansı 3.000-200.000’de bir arasında bulunmuştur. Örneğin; lösemi veya benzeri kan hastalıklarında mevcut hücresel değişikliklere zaten o kişinin kök hücrelerinde de rastlanmaktadır. Bu nedenle kendinde kullanılması ümidiyle kordon kanı saklanması, belki ileride tıp teknolojisinde yenilik beklenmesi düşünülerek doğrulanabilir; ancak bugün için diğer kişilere faydalı olacak şekilde donör gibi saklanması beklentisi daha uygun görülmektedir.

PAYLAŞ