Kanda CA125 Yükselmesi Ne Anlama Gelir?

Yumurtalık kanseri olan kadınlarda sıklıkla kanda CA125 antijeni yüksek bulunur. Ancak bu yükseklik başka sebeplerle de olabilir. Bunlar:

• Endometriozis
• Pankreatit
• Gebelik
• Adet sırasında
• Pelvis-genital organ iltihaplanmaları

gibi durumlardır. Bunlarla birlikte bazen yumurtalık kanserlerinde yükselmeyebilir. Bu nedenle CA125 testi yumurtalık kanserinin rutin taramasında bazen faydalı olmayabilir.

CA125 tayinleri yumurtalık kanserinde tedaviye yanıtı belirlemek amacıyla daha çok kullanılır. Eğer yumurtalık kanseri için kemoterapi alınıyorsa, azalmakta olan CA125 seviyeleri tedavinin iyi geçtiğini gösterir, eğer CA125 yükseliyorsa kanser üremesi yeniden başlamış demektir. Yüksek CA125 seviyesi bulunduğunda, eğer kanser teşhisi yoksa, bu yükselmenin diğer sebepleri de araştırılmalıdır.

PAYLAŞ