İstenilen Cinsiyette Çocuk Yapmak

Aynı cinsiyette birden fazla çocuk sahibi olmuş ailelerin  başka cinsiyette bir çocuk istemeleri sık rastlanan bir durumdur. Bu isteğin yerine getirilip getirilmemesi etik bir konudur. Tıp ahlakına uyup uymadığı halen tartışılmaktadır. Aileler, doktorlar, hukukçular bunu tartışıp en doğru sonuca varmalıdırlar.  Teknik olarak bakıldığında ise kesin olabilecek şeyin tüp bebek yaptırıldığında elde edilen embryoların PGD yöntemiyle seçilmesi olduğunu biliyoruz.Bu uygulama Türkiye’de yasal değil, ancak tıbbi zorunluluk durumunda yapılabilmekte. Gelişmiş batılı ülkelerde de kabul görmemekte. Diğer bir yöntem ise cinsiyeti belirleyen eşey hücresinin sperm olduğunu bildiğimizden, XX veya XY kromozomu taşıyan spermlerin farklı davranış tarzlarının, yumurtayı dölleyebilme yeteneklerinin farklı olduğu göze alınarak yumurtlama takibi ve ilişkinin zamanlanması, vajinanın Ph’ının ayarlanması ve diyetle ilgili bir kısım modifikasyonlar yaparak istenilen cinsiyeti tutturma yöntemidir. Doktor takibinde yapılır, başarı %70-80 civarındadır. Çin takvimi veya diğer yöntemler ise kadın-doğum uzmanlığının araştırma alanına girmez.

PAYLAŞ