İkiz Gebelik İstenmeli midir?

Birden fazla fetusun bulunduğu ikiz, üçüz, dördüz gibi gebeliklere çoğul gebelik denir. Bazı hastalarımız gerek hoşuna gitmeleri, gerekse bir seferde ikisini de büyütecekleri düşüncesiyle nasıl ikiz sahibi olabilecekleri sorusuyla bize başvurmaktalar. Özellikle bilinmesi gereken, çoğul gebeliklerin “riskli gebelik” kapsamında değerlendirildiğidir. Böyle gebeliklerde düşük veya erken doğum yapma, erken doğuma bağlı prematür bebek sorunları ve ileriki yaşlarında da özürlü olma, gelişme geriliğinin devam etmesi gibi risklerin bulunduğunu bilmekteyiz. İkize gebe olan kadınların gebelikte tansiyon, şeker, kilo ve benzeri bütün gebelik komplikasyonu oranlarının arttığı da bir gerçektir.

Günümüzde tüp bebek tedavilerinin yaygınlaşması ile çoğul gebeliğe daha sık rastlanır olmuştur. Yurdumuzda en fazla üç embriyo transferi ile sınırlandırma yapılırken, bazı ülkelerde iki embryodan fazlasının rahime yerleştirilmesi yasaklanmıştır. Tek embryo transferi ile elde edilen gebelik oranları giderek yükselmeye başlamış ve bilimsel çalışmalarda bir merkezde çoğul gebelik oranlarının yüksek bulunması tüp bebek uygulayan o merkezin başarısızlığı olarak yorumlanır olmuştur. Eğer üç embryo da tutunup gelişirse ailenin kararıyla biri erken gebelik sırasında öldürülüp, hiç olmazsa ikiz gebelik halinde devam etmesi sağlanmaktadır. Ancak ikiz gebeliğin birinin sonlandırılması tıbbi sakınca doğuracağından önerilmemektedir.

PAYLAŞ