İdrar Kaçırıyor musunuz?

O halde, idrar kaçırmanın varlığını, biçimini, mesane ve üretranın fonksiyonlarını gösteren, basınç akım değişikliklerini ölçmeye yarayan, bilgisayar destekli ürodinami testinin yapılması uygundur.

urodinami01 urodinami02

Basit ve ağrısız bir yöntem olup çok ince bir katater ile idrar kesesine sıvı verilirken basınçtaki değişiklikler kaydedilir. Rektuma yerleştirilen diğer bir katater ile de  karın içi basıncı ölçülür.

Mesane dolarken ve boşalırken basınçlar birlikte ölçülür, değişiklikler otomatik kaydedilir. Hasta bu esnada öksürtülüp ıkındırılarak idrar kaçağı olup olmadığına bakılır. Bu esnada idrar kesesi hakkında bilgi edinilir. Son işlem olarak işeme grafisi yapılarak idrar yolları ve kasları hakkında bilgi edinilir.

İdrar kaçırma tedavisinin etkili olup olmadığı, ne kadar etkili olduğu tedavi öncesi ve sonrasında ürodinami yaparak karşılaştırma yapılır. Kaydedilmiş bilgiler hastanın muayene bulguları ve şikayetleri ile birleştirilerek tedavinin biçimine karar verilir. Ürodinami sonrasında mesane ve üretra fonksiyonları, varsa idrar kaçırma tipi ve derecesi tespit edilir.

Şikayetler hafifse öncelikle konservatif tedavi yapılır, yetersiz kalıyorsa cerrahi tedavi yapılır.

PAYLAŞ