Gebelikte Tiroid Hastalığı

Tiroid bezi boyunda nefes borusunun ön-alt hizasında bulunan kelebeğe benzeyen bir salgı bezidir. Bu küçük organ sağlığımız için çok büyük bir rol oynar. Tiroid bezi tarafından salgılanan hormonlar metabolizma, kalp hızı ve vücut fonksiyonlarımızın bir çok aşamasında etkilidirler.

Bazen tiroid bezi salgıladığı tiroid hormonunu (tiroksin) az veya çok üretir.

• Hipertiroidi eğer tiroid çok aktifse olur.
• Hipotiroidi ise tiroid bezinin yeterince salgı yapamadığı durumdur.

Bazı hastalarda tiroid bozukluğu gebelikten önce başlamıştır,bazılarında ise gebelik sırasında veya doğumdan sonra başlar. Tedavi edilmeyen bir tiroid hastalığı gebelik sırasında hem annede hem bebekte zararlı olur. Anneler için risk yüksek tansiyon, gebelik zehirlenmesi ve diğer gebelik komplikasyonlarını içerir. Bebeklerde riskler ise prematüre doğum, zeka geriliği, yenidoğanda tiroid hastalığı hatta ölümdür.

Uygun tedavi ile hastaların çoğu normal ve sağlıklı bebekler doğurabilirler. Tiroid hastalığı bilinmekte ise, gebelikten önce iyi bir tedaviye başlanmış olması gerekir, tedaviye hiç kesintisiz gebelik boyunca da devam edilmelidir. Tedavide kullanılan ilaçların çoğu gebelikte zararlı değildir, sadece radyoaktif iyot alınmamalıdır. Gebelik sırasında tansiyon iyi takip edilip düzenli aralıklarla tiroid hormon testleri yapılarak ilaç dozu ayarlanmalıdır. Gebe kalmak istenildiğinde veya hamilelik öğrenildiğinde tiroid testi de yaptırmak en doğru yaklaşımdır.

PAYLAŞ