Çocuk Sağlığı İzlemi

Çocuklarımızın büyümeleri sırasında

  • Bebek ve çocuk ölümlerini azaltmak ve önlemek için
  • Hastalık ve sakatlıkları azaltmak ve önlemek için
  • Sağlığın geliştirilmesi ve gelişim desteklenmesi için
  • Tüm bunların sonucunda çocukların daha uzun, daha sağlıklı, daha üretken bir yaşam sürmelerini sağlamak için gereklidir.

Çocuklarımızın sağlığını izlerken aile-çocuk ve sağlık çalışanlarının işbirliği gerekir ve bu uzun bir süreçtir. Burada yapılan işlemler ve takipler hem doğumdan adolesan döneme kadar ki süreçte ortaya çıkan, belirlenen koşullara yöneliktir, hem de; ileride sağlıklı birey yaratmaya yöneliktir.

Örneğin bebeklere ilk 6 ay sadece anne sütü verilmesi, sadece bebekler için en uygun besinin anne sütü olması nedeniyle değil, aynı zamanda erken ek gıdalara başlanmasının, çocuğun erişkin hayatında karşılaşabileceği hastalıkların risklerini arttırması nedeniyledir.

PAYLAŞ