Çocuk Sağlığı İzlem Politikası Rutin Aşılama Programı

BCG: 2.ay (skar durumuna ve tüberkülin deri testi sonucuna göre tekrarlanabilir), ilkokul 1.sınıf

DBT: 2.ay, 3.ay, 4.ay,18.ay,4-5 yaş

OPV: 2.ay, 3.ay, 4.ay, 18.ay, 4-5 yaş

Hib: 2.ay, 3.ay, 4.ay, 15-18 ay (PRP-T)
2 ay, 4 ay,15-18 ay (Hemophilus influenza tip b PRP 7.5 mcg ve Neisseria meningitidis OMPC 125 mcg içeren aşı)

Hepatit B: Doğumda, 1.ay

Kızamık: 9.ay, 15. ay, ilkokulda

Kabakulak: 15.ay, ilkokulda

Kızamıkçık: Tercihen 8.sınıfı bitirirken ( 15 yaş, özellikle kız çocukları), yalnız kızamıkçık aşısı olarak varsa 15.ay, ilkokulda

Hepatit A*: 2 yaştan sonra aileler bilgilendirilerek
10 yaştan sonra hastalığın serolojik duruma  göre önerilebilir.

Suçiçeği*: 12. aydan sonra aileler bilgilendirilerek
10 yaştan sonra hastalığı geçirme öykününe göre önerilebilir

dT veya TT: 15 yaş, erkekler askerde, kızlar gebelikte

(dT: erişkin difteri ve tetanoz, TT: Tetanoz toksoidi)
* risk durumuna göre

PAYLAŞ