Çocuk Ne Sıklıkla Kontrol Edilmelidir?

Çocuk sağlığı izlem programları, çocuğun kişisel gereksinimleri göz önüne alınarak, hekim-aile işbirliği ile belirlenir. Her çocuğa göre değişebilir.

Önerilen standart programlar;

Doğumda
7 günlükte
1 aylıkta
2 aylıkta
3 aylıkta
4 aylık
5 aylık
6 aylık
9 aylık
12 aylık
15 aylık
18 aylık
2 yaş
2,5 yaş
3 yaş
İlerleyen yaşlarda 6 ay-1 yıllık aralarla muayene olması şeklindedir.

Vizitlerde gelişim, beslenme, hastalıklar değerlendirilir. Uygun aşılar yapılır.

PAYLAŞ