45’inden Sonra Gebelik

Bütün kadınlarda 35 yaş civarında gebe kalabilme yeteneği ve doğurganlığın giderek azalmaya başladığı bilinmektedir. Ayrıca yaş ilerledikçe Down Sendromu gibi genetik hasarların ve gebelikte yaşanan komplikasyonların giderek arttığı da bir gerçektir.

Tüp bebek gibi yardımla üreme tekniklerindeki ilerlemeler 40’lı yaşlarda bile gebe kalabilme olasılığını arttırmakla birlikte, buna güvenilmemesi gerekir. Birçok merkezde, 45’inden sonra hamilelik elde etme mucize gibi görüldüğünden, bu yaştan sonra tüp bebeğe hasta başvuruları reddedilmektedir. Daha da ileri yaşlarda verici yumurtası ile elde edilmiş gebelikler de vardır, ancak annede ciddi ve hayati problemler oluşması ihtimali çok yüksektir. Dolayısıyla 45’inden sonra verici yumurtası bile tavsiye edilmemektedir.

PAYLAŞ